• Japan Airlines Jumbojet kan ta opptil 400 personer. Nå skal de fly direkte til Flesland.

Luftbro av japanske turister til Bergen

Flesland kan bli innfallsport for tusenvis av japanske turister i årene fremover. I sommer kommer det åtte store fly direkte fra Tokyo til Flesland.