• FOTO: Helge Sunde

Vil ha søndagstopp for tungtransport