Ranet i Nygårdsparken

Slått og truet med kniv og stein.