Vil ikkje ha bos til nabo

SIM planlegg miljøstasjon og sorteringsanlegg for restavfall ved Tømmervik-området. Bebuarane i Hornelandsvågen rasar.