Med tysk far og norsk mor

Hadde disse barna mye større risiko for å ikke å leve opp enn andre barn?