Her har bjørnen vært

Bjørnen tatt livet av 13 sauer. I natt fant fellingslaget ferske bjørnespor.