Vil finne ut hvorfor studentene strever

Utdanningskomiteen vil få flere til å studere ute og skal undersøke hvorfor de som kommer hjem strever mest med å få jobb.