Utestedet: Informerer på plakater

På en plakat ved inngangen til Tiger Tiger blir det informert om at gjestene blir avbildet.