Døra på gløtt for kabel

Luftspenn eller kabel mellom Sima og Samnanger? No ligg saka hjå regjeringa. Departementet framhevar omsynet til miljø, lokalsamfunn og estetikk.