Leger granskes etter selvmord

To leger i Bergen granskes av Statens helsetilsyn etter et selvmord i april i år.