- Det var ting på kjøringen, ja

Når du er godt ruset og ikke har førerkort, kanskje du like godt kan la bilen stå da?