Fengsel for dagpenge-student

Ein 25 år gammal mann er i Fjordane tingrett dømt til 45 dagars fengsel utan vilkår for urettmessig å ha heva 102.000 kroner i dagpengar frå Aetat.