Vil gi mer makt til bydelene

Nærdemokratiutvalget ønsker nye bydelsstyrer fra neste år. Målet er at folk med lokalkunnskap skal få mer innflytelse.