Opptur i oppdrett

Fiskerikonsernet Lerøy Seafood Group i Bergen leverer knalltall for fjoråret, og topper dermed det som ble et gullår for oppdrettsselskapene på børsen.