Vil ha prisane på bordet

Framstegspartiet i Hordaland krev at Samferdsledepartementet så snart som mogleg fortel kva dei ulike traseane til Jondalstunnelen vil kosta.