Åpnet nytt bergensfengsel

Her åpner justisminister Knut Storberget det nye fengselet i Bergen.