Lette etter Benedikte

Familie, venner og venners venner lette i formiddag etter spor som kan føre til at Benedikte Lyngbø Karlsen blir funnet.