Haukeland-strid om ME-diagnosen

Nevrologisk avdeling ved Haukeland meiner at ME ikkje primært er ein nevrologisk sjukdom. Likevel stiller dei hundrevis av slike diagnosar kvart år.