Kaffe for fred

I to uker koster kaffen én krone mer i kantinene på universitetet og høyskolene. Resultatet er en egen studentfredspris.