Vil utvide Dokkeskjærskaien

Havnevesenet i Bergen planlegger nå en utvidelse av Dokkeskjærskaien. En slik utvidelse kan gi 35 til 36 mål nytt kaiområde.