Tar egne studievalg

Verken venner eller foreldre påvirker unges valg av utdanning. Tilfeldigheter og interesse er viktigere.