Fuglene har høyeste prioritet

Vern av truede fugler blir førsteprioritet etter «Server»-havariet fredag kveld. Skarv og lundefugl er mest utsatt.