Rotter på kjøpesenter

Rotten pilte rundt i sukkerhyllene på ICA - med sjokkerte kunder som vitner. Også Spar Kjøp har hatt gnager-besøk i vinter.