Viktig med åpenhet

Jussprofessor Jan Fr. Bernt mener naboene ikke har frasagt seg retten til å klage selv om de inngår avtale med utbygger.