På bjørnejakt i Eikefjord

Statens naturoppsyn fann i går spor etter eit dyr som har kryssa vegen i Eikefjord. Men dei kan ikkje slå fast at det var bjørn.