Full retrett fra NAV

Kreftsyke Tina Myhrstad (33) får likevel trygdeytelsene hun mistet da hun jobbet utenlands.