Slik skal hun sikre overskudd

Fusjonsekspert Christine B. Meyer får ansvaret for at byrådets milliardsatsinger ikke skal ruinere kommuneøkonomien. Hun varsler omstilling og effektivisering.