"Musikk for auge og øyre - ei musikalsk openberring"