Frps siste bybaneopprør

Frp vil at Jernbaneverket umiddelbart overtar ansvaret for Bybanen. Det bryter med byrådsavtalen der partiet lovet å stille seg lojalt bak Bybanen.