• KRONSTAD: Det nye høgskolebygget skal ligge like ved Bybanestoppet på Kronstad. Adressen blir Inndalsveien.

Prestisjebygg blir altfor lite

I 2014 skal den nye høgskolen stå klar, med plass til 4900 studenter og ansatte. I dag studerer og arbeider over 7000 personer ved HiB, og tallet er økende.