Snill Jondalstunnel

Anboda på Jondalstunnelen tyder på at det store veganlegget kan byggjast på beste måte for natur og miljø.