Reaksjoner fra NAV-brukere

Mange har ringt og sendt e-post etter BT skrev om de mange klagene mot byråkratieiet i NAV.