Seks Flesland-fly på bakken

Flere hundre flypassasjerer er berørt i Bergen etter at Widerøe og SAS setter sine Dash Q400-fly på bakken.