Hedrer fem ganger så mange menn

Kongens fortjenstmedalje henger høyt og er en stor begivenhet for mottakeren. Men hedersbevisningen gis til fem ganger så mange menn som kvinner.