Morsmål-reformen ingen dans på roser

Protestene var sterke da morsmålsopplæringen ble omorganisert for tre år siden. Nå viser evalueringen at få av målene er nådd.