Skulemuseet på Holdhus

Det er framleis undervisning i gamleskulen på Holdhus frå 1875.