- Eksperter svikter unge i krise

Det er hjelperne selv som ofte utgjør hindringen for å fange opp ungdommer med selvmordstanker.