Ordførarprotest mot ambulansekutt

Ni ordførarar i Sunnfjord og Sogn går kraftig ut mot kutta Helse Førde vil gjennomføre i ambulansetenesta.