Tvinges fra jobben av forurenset luft

Tre av 13 ansatte har måttet slutte. Tre andre har vært mye sykmeldt. Forurensing forpester arbeidsmiljøet for de ansatte ved Årstad videregående skole.