Båt laget trafikkrot

Eieren satte fra seg båthengeren midt på broen.