Båt gikk ned

En fritidsbåt gikk på grunn og sank ved Skåtøya i Lysefjorden.