Giardia-erstatning utsatt nok en gang

Fire og et halvt år etter Giardia-utbruddet er det fortsatt uklart om Bergen kommune vil gi de syke oppreisningserstatning.