Revisjonsslakt av videregående

Lovbrudd, for store grupper, sviktende spesialundervisning, økonomi fremfor elevrettigheter, mangelfull tilpasning.