Barn i krise

Klokken er nærmere 23.00 Vi er på Bergen politikammer. Den 14 år gamle jenten har rømt fra fosterhjemmet sitt. Barnevernsvakten tar saken..