Krasj på Lyngbø

To biler braste i hverandre like før Damsgårdstunnelen.