Akutt syke får hjelp på dagen

Akutt syke pasienter slipper å vente på time hos fastlegene i Bergen.