KrF vil ha «Barnas transportplan»

Trafikksikre soner rundt skoler, alkolås og egne skolebusskilt skal sikre barna i trafikken.