Sagt i bystyret<p/>

Jeg vil berømme SV for stor kreativitet når det gjelder å finne dagsaktuelle tema.Hvorfor har ikke byrådet lagt frem regnskapet for 2008 innen 15. februar, slik forskriftene tilsier?Regnskapet er avlevert og ligger på kommunens hjemmesider.Her blir det liv! Jeg har allerede fått lånt meg en lirekasse.Byrådet vil privatisera det mesta. Det mesta, ja. Ikkje Mesta.