Bergen mot Fjell, flertall for tunnel

Flertallet i Bergen bystyre ønsker tunnel i Sotrasambandet. Hensynet til nærmiljøet veier svært tungt for dem som velger tunnel fremfor ny bro.