Politiet henla innbrudd - og tyvene kom tilbake

Innbrudd nummer to kom samtidig med henleggelsen av innbrudd nummer én for Erik Kjøsen.